Gabinet Diagnozy i Terapii Logopedycznej

LOGOPEDA – SPECJALISTA NEUROLOGOPEDA

Oferuję usługi w następującym zakresie:

 • Diagnozy i terapii miofunkcjonalnej wg. Anity Kittel
 • Diagnozy i terapii zaburzeń motorycznych jamy ustnej systemem MFS
 • Elektrostymulacja ENMOT (Elektro Neuro Mobilizacja Obszaru Twarzowego)
 • Kinesiotapingu logopedycznego – plastrowanie dynamiczne
 • Wczesnej interwencji logopedycznej dzieci z ryzyka okołoporodowego, noworodki, wcześniaki (badanie odruchów, pozycjonowanie, karmienie, masaż)
 • Masażu rozwojowego niemowląt według koncepcji Petera Walkera (Developmental Baby Massage)
 • Oceny wędzidełka u niemowląt i małych dzieci- ćwiczenia przed i po zabiegu frenotomii
 • Doboru stymulatorów mających na celu normalizację  trzech funkcji jamy ustnej: oddychania, połykania oraz zmniejszonego lub zwiększonego napięcia mięśniowego. Stymulatory  są podstawą programu rehabilitacji w zakresie efektywności funkcji motorycznych  jamy ustnej,  zarówno u pacjentów rosnących jak i u pacjentów w trakcie terapii aparatami stałymi
 • Diagnozy i terapii logopedycznej dzieci i młodzieży
 • Diagnozy i terapii wyższych funkcji słuchowych –  Neuroflow Aktywny Trening Słuchowy
 • Wspomagania rozwoju dzieci ze specyficznymi problemami w nauce w oparciu o integrację odruchów oraz ocenę neuromotorycznej gotowości do nauki testem przesiewowym INPP

Terapia poprzedzona jest wywiadem z rodzicami i obserwacją dziecka.

Czas trwania zajęć oraz ich częstotliwość ustalamy indywidualnie w zależności od potrzeb i możliwości Pacjenta.

Pierwszy w Polsce interaktywny trening wyższych funkcji słuchowych dla dzieci z zaburzeniami przetwarzania słuchowego (centralnymi zaburzeniami słuchu) oraz dzieci z grupy ryzyka tych zaburzeń od 4 roku życia.

Neuroflow jest treningiem usprawniającym procesy komunikowania i uczenia się dziecka.

Jest jednym z nielicznych treningów wyższych funkcji słuchowych opracowanym na podstawie najnowszych osiągnięć naukowych z tej dziedziny. Program ćwiczeń pozwala na dostosowanie ich tempa oraz stopnia trudności do potrzeb dziecka i możliwości rodziców – trening prowadzony może być w domu pacjenta, pod kontrolą rodzica lub w gabinecie terapeuty. Stopień trudności zadań dostosowywany jest do możliwości dziecka i zmienia się w sposób adaptacyjny, tak aby zadanie nie było zbyt łatwe, ani zbyt trudne. Trening słuchowy składa się z modułów, które odpowiadają potrzebom każdego z typów klinicznych zaburzeń przetwarzania słuchowego. Program jest dostosowany do kilku poziomów rozwojowych, od wieku przedszkolnego do młodzieży.

Dla kogo jest przeznaczony?

Rodzice i nauczyciele obserwują dzieci, które w ich ocenie zachowują się tak, jakby miały problemy ze słyszeniem. Podstawowe badania często nie wykrywają żadnych zaburzeń, a mimo to dzieci mają trudności z koncentracją uwagi słuchowej i rozumieniem tego co się do nich mówi, szczególnie w hałasie. Czy dzieci te nie uważają na lekcjach, nie chcą słuchać i rozumieć tego, co przekazują im nauczyciele? Czy też u części z nich występują rzeczywiste trudności ze słyszeniem i komunikowaniem się?

Jeżeli Twoje dziecko ma trudności:

 • w skupieniu uwagi
 • w nauce, pisaniu i czytaniu, w nauce języków obcych
 • z rozumieniem mowy, gdy w otoczeniu jest szum, gwar lub hałas
 • z rozumieniem dłuższych lub złożonych poleceń ustnych
 • prosi często o powtórzenie pytania lub wypowiedzi
 • często sprawia wrażenie nieobecnego
 • chorowało na przewlekłe wysiękowe zapalenia ucha środkowego lub na ostre zapalenia ucha, miało przerośnięty migdałek gardłowy

Wówczas należy sprawdzić, czy przyczyną trudności dziecka nie są zaburzenia przetwarzania słuchowego APD. U wielu dzieci z dysleksją, trudnościami w uczeniu się, SLI lub ADHD to właśnie zaburzenia przetwarzania bodźców słuchowych są przyczyną ich trudności w uczeniu się na drodze słuchowej.

Efekty treningu NEUROFLOW

Dobry słuch jest podstawą efektywnego komunikowania się i uczenia. Nawet przy prawidłowej czułości słuchu zaburzenia uwagi słuchowej, problemy ze słyszeniem w hałasie, problemy z różnicowaniem dźwięków mowy oraz słaba pamięć słuchowa mogą powodować trudności w uczeniu się i wpływać negatywnie na rozwój dziecka.
Aktywny Trening Słuchowy metodą Neuroflow® usprawnia:

 • różnicowanie dźwięków mowy, naukę czytania i pisania, naukę języków obcych
 • utrzymanie uwagi na głosie nauczyciela w szumie i hałasie
 • podzielność uwagi, gdy jednocześnie mówi kilka osób
 • wydłuża pamięci słuchową
 • rozwija mowę, prawidłową artykulację i melodię języka

W efekcie skutkuje poprawą wyników w nauce, szczególnie w zakresie umiejętności czytania, pisania ze słuchu i uczenia się drogą słuchową.

Po zakończeniu treningu Neuroflow następuje również:

 • poprawa pewności siebie
 • wzrost samooceny
 • obniżenie poziomu stresu przy wykonywaniu trudnych zadań
 • poprawa komunikacji z rówieśnikami, polepszenie relacji społecznych

Masaż rozwojowy niemowląt według Petera Walkera.

Developmental Baby Massage jest metodą wspomagania rozwoju psychoruchowego dziecka praktykowaną na całym świecie (Wielka Brytania, USA, Japonia etc.). Masaż dziecięcy wg Petera Walkera to zabieg polegający na dotyku i ucisku tkanek w określonym tempie i z odpowiednią siłą dostosowaną do masowanego pacjenta.

Cele masażu:

 • regulacja napięcia mięśniowego
 • poprawa funkcjonowania układu oddechowego i krążenia
 • usprawnianie funkcjonowania układu pokarmowego
 • stymulacja układu nerwowego
 • zapewnienie prawidłowego funkcjonowania stawów i mięśni
 • usprawnianie funkcji ruchowych
 • regulacja nadwrażliwości i niedowrażliwości czuciowej

Elektrostymulacja, jako metoda terapii usprawniająca narządy mowy.

Elektrostymulacja dedykowana osobom, u których występują dysfunkcje aparatu mowy, w szczególności języka, warg i podniebienia.

Terapia elektrostymulacji jest skutecznym uzupełnieniem leczenia logopedycznego i ortodontycznego. Zabieg, dzięki odpowiednio dobranym parametrom, wspomaga kompleksowe leczenie pacjentów z zaburzeniami logopedycznymi. Polega on na przepływie prądu o bardzo niskim natężeniu przez mięśnie podniebienia miękkiego lub języka w celu usprawnienia ich funkcji.

Elektroterapia oddziałuje na cały aparat artykulacyjny człowieka, wspomagając jego działanie. Zabieg pobudza do pracy włókna mięśniowe podniebienia, wskutek czego następuje wzmocnienie siły, przyrost masy oraz objętości mięśni.

Wskazania do elektrostymulacji:

 • opóźniony rozwój mowy;
 • nawykowe otwieranie ust;
 • zaburzenia napięcia mięśniowego;
 • zaburzenia stawów skroniowo-żuchwowych;
 • zaburzenia dyslaliczne;
 • przetrwały odruch ssania;
 • problemy z połykaniem pokarmów;
 • porażenie nerwu twarzowego;
 • porażenie mózgowe;
 • rozszczep podniebienia;

Za przeciwwskazania do elektrostymulacji uważa się: 

 • wszczepiony rozrusznik serca;
 • choroby serca (arytmia, zawał);
 • choroby układu nerwowego (padaczka);
 • nadciśnienie;
 • metalowe implanty (endoprotezy stawów, zębów);
 • ból niewiadomego pochodzenia;
 • ciąża;
 • stany zapalne;
 • menstruacja;
 • zmiany nowotworowe;
 • gorączka;
 • brak reakcji pacjenta na stosowanie elektrostymulacji;

Zabieg elektrostymulacji jest bezpieczny. Pacjenci odczuwają wyłącznie lekkie mrowienie na skórze bądź wibracje mięśni wokół elektrod. Dla uzyskania najlepszej skuteczności zaleca się 3 serie zabiegów lub mniej wg zaleceń logopedy. W każdej serii wykonuje się 10 zabiegów elektrostymulacji, po jednym zabiegu dziennie. Zabieg trwa około 10-15 minut.

Terapia miofunkcjonalna

Czym są zaburzenia miofunkcjonalne?

Zaburzenia miofunkcjonalne u osób z niewłaściwym napięciem mięśni w obszarze ust powodują, że język nie znajduje swojej prawidłowej pozycji spoczynkowej i nie potrafi jej utrzymać. Nieprawidłowa ruchomość języka i warg podczas połykania może powodować przesunięcie zębów i /lub deformację szczęki. Zakończenie leczenia ortodontycznego bez zmiany powyższych nawyków skutkuje z reguły powrotem wady zgryzu.

W zaburzeniu tym możliwe są następujące objawy:

 • otwarte usta
 • oddychanie przez usta
 • pogrubiona i zaczerwieniona warga dolna
 • wilgotna warga dolna
 • ślina w kącikach ust
 • język w pozycji spoczynkowej napiera na zęby, albo leży między zębami
 • zaburzenia artykulacji, często przy realizacji głosek s, sz (miedzy innymi wsuwanie języka między zęby)
 • słabo wyrażona mimika twarzy (smutny wyraz twarzy)
 • problemy z postawą.

Możliwe następstwa nieleczonego zaburzenia miofunkcjonalnego, to:

 • stałe problemy z artykulacją lub/oraz niewyraźna wymowa
 • złe ustawienie szczęki, żuchwy i zębów (np. mocno wystające zęby przednie, zgryz krzyżowy, zgryz otwarty, itp.)
 • problemy ze stawami skroniowo – żuchwowymi
 • z powodu ucisku i tarcia języka na dziąsła może powstać paradontoza.

Terapia miofunkcjonalna polega na wykonywaniu przez pacjenta specjalnie przygotowanych ćwiczeń języka, warg i całego ciała w celu uzyskania odpowiedniej pozycji spoczynkowej języka i warg, a co za tym prawidłowego połykania, oddychania i mówienia. Czas terapii jest indywidualny, uzależniony od stopnia zaburzenia oraz zaangażowania pacjenta. Zwykle wynosi około 30 spotkań. Terapia miofunkcjonalna jest wskazana zarówno dla dzieci jak i dorosłych z nieodpowiednim sposobem oddychania, chrapaniem, bezdechami.

MFS – nowoczesne leczenie wad zgryzu i funkcji w obrębie jamy ustnej.

Ortodoncja funkcjonalna MFS (Multifunction System) to nowoczesna forma leczenia wad zgryzu i związanych z nimi zaburzeń funkcji motorycznych jamy ustnej. Można ją stosować zarówno u osób ze stałymi/ruchomymi aparatami ortodontycznymi, jak i u osób nie posiadających aparatów. Największa skuteczność ma ich zastosowanie u dzieci od 5 roku życia.

Wskazania do terapii MFS:

 • nieprawidłowy (ustny tor oddychania),
 • zgryz otwarty,
 • zgryz głęboki,
 • bruksizm (nawykowe, nieświadome zaciskanie zębów i zgrzytanie zębami),
 • bezdech senny lekkiego i średniego stopnia,
 • chrapanie,
 • mocne napięcia w stawie skroniowo-żuchwowym.

Działanie regulatorów MFS polega na odpowiedniej stymulacji punktów neuromotorycznych oraz aktywizowaniu grup mięśni odpowiedzialnych za prawidłowy przebieg funkcji podstawowych dla rozwoju zgryzu. Metoda skupia się na korygowaniu nieprawidłowych funkcji u każdego pacjenta indywidualnie, bez niepotrzebnej ingerencji mechanicznej. Głównym założeniem terapii MFS jest wypracowanie prawidłowej funkcji oddychania, gryzienia, połykania, jedzenia, pozycji spoczynkowej języka.

ENMOT- Elektro-Neuro-Mobilizacja Obszaru Twarzowego powstała dzięki pracy wybitnych specjalistów neurologopedii: Magdaleny Mazur oraz Sebastiana Grzechnika.

To skuteczna metoda stosowana u dzieci z obniżonym napięciem mięśniowym, z nieprawidłowym torem oddechowym (ustnym) i pozycją spoczynkową języka, z asymetrią twarzy, u niemowląt z problemami w ssaniu. Jest skutecznym uzupełnieniem leczenia ortodontycznego. Poprawia czucie ułożenia narządów artykulacyjnych, wzmacnia domknięcie warg i pozycję spoczynkową języka u Osów również po leczeniu laryngologicznym. Skutecznie wpływa na proces karmienia niemowląt i małych dzieci

DLA KOGO?

 • osoby z trudnościami połykania,
 • osoby z trudnościami artykulacji,
 • osoby z asymetrią twarzy,
 • osoby z nadmiernym ślinotokiem,
 • osoby po udarach,
 • podczas kształtowania się rozwoju mowy,
 • osoby z  rzadkimi zespołami genetycznymi (SMA, SLA, DMD, SCA, ZESPÓŁ MOEBIUSA, CHARGE, TREACHERA COLLINSA), MPD,
 • osoby z nienormatywną dystrybucją napięcia mięśniowego,
 • osoby z rozszczepami.

Prądy wykorzystywane w ENMOT (TENS) pobudzają nerwy do produkcji małego, powtarzalnego skurczu mięśni. Prowadzenie terapii jest bezpieczne i bezbolesne. Pacjent może odczuwać lekkie mrowienie. Jest to zamierzony efekt działania elektrostymulatora na odpowiednim poziomie używanej częstotliwości. Terapia nie prowadzi do uszkodzeń nerwów.

Dla uzyskania najlepszej skuteczności zaleca się serię zabiegów minimum 2 razy w tygodniu przez 6 do 8 tygodni, w zależności od poprawy stanu stymulowanej okolicy. Dla przyspieszenia i podtrzymania efektu elektrostymulacji zalecamy stosowanie kinesiotapingu logopedycznego, czyli plastrowania dynamicznego. Terapię stosuje się głównie podczas pracy w gabinecie logopedycznym pod nadzorem wykwalifikowanego specjalisty.

OSOBY, KTÓRE SĄ  POD STAŁĄ OPIEKĄ LEKARZY SPECJALISTÓW POWINNY OTRZYMAĆ ZAŚWIADCZENIE O BRAKU PRZECIWWSKAZAŃ DO ELEKTROSTYMULACJI.

O mnie

Katarzyna Konieczna

Logopeda, specjalista neurologopeda
Certyfikowany Terapeuta Karmienia
Terapeuta Miofunkcjonalny

 

Jestem logopedą pracującym czynnie w zawodzie od 20 lat. Prowadzę terapię dzieci z opóźnionym rozwojem mowy, z uszkodzeniami OUN, wadami genetycznymi, zaburzeniami czynności prymarnych i artykulacji. Opieką logopedyczną obejmuję dzieci od chwili narodzin. Oceniam  podstawowe funkcje: oddechowo-fonacyjne oraz pokarmowe, ale również budowę anatomiczną aparatu mowy i jego symetrię. Prowadzę również konsultacje w przypadku problemów z karmieniem oraz rozszerzaniem diety u małego dziecka. Dzięki temu wiele późniejszych wad można skorygować już na samym starcie oszczędzając sobie, a przede wszystkim dziecku wielomiesięcznych terapii.

Oddziaływania logopedyczne wobec dzieci z wadami i zaburzeniami mowy mają niewątpliwie znaczenie dla rozwijania i usprawniania zaburzonych u nich funkcji, a w szczególności mowy. Wymaga to przemyślanych i dobrze zaplanowanych działań opartych na znajomości dziecka, jego możliwościach, potrzebach, uczuciach, a także środowiska wychowawczego.

Dbając o stałe doskonalenie procesu diagnostycznego, jego rzetelność i wszechstronność nieustannie podnoszę swoje kwalifikacje, które skutecznie wpływają na jakość mojej pracy.

Kwalifikacje

Wykształcenie:

Uniwersytet Wrocławski

Neurologopedia

Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie

Instytut Filologii Polskiej – Logopeda Oświatowy

Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie

Filologia polska

Doświadczenie:

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Wieluniu

Stowarzyszenie Tacy Sami w Wieluniu

Zespół Szkół Specjalnych w Wieluniu

 • Kurs certyfikujący „Developmental Baby Massage Certified Teacher” (Certyfikowany Terapeuta Masażu Rozwojowego Niemowląt) akredytowany przez Federację Edukacji Rodzicielskiej (FEDANT) oraz Niezależnego Profesjonalnego Terapeutę Międzynarodowego (IPTI) prowadzony przez Petera Walkera, twórcę metody
 • Kurs: „MFT 9-99 sTArs – Miofunkcjonalna Terapia dla osób w wieku 9 – 99” ze specjalną terapią artykulacji s/sz wg. A. Kittel
 • Szkolenie modułowe MFS (Multifunction System)
 • Szkolenie ENMOT (Elektro Neuro Mobilizacja Obszaru Twarzowego)
 • Szkolenie certyfikujące uprawniające do przeprowadzenia diagnozy logopedycznej narzędziem KOLD (Karty Oceny Logopedycznej Dziecka)
 • Szkolenie certyfikujące uprawniające do przeprowadzenia diagnozy logopedycznej dziecka z Afazją narzędziem KOJD – Afa (Karty Oceny Językowej Dziecka Afatycznego)
 • Szkolenie certyfikujące – Provider Metody Neuroflow – Aktywny Trening Słuchowy
 • Szkolenie certyfikujące – „Innowacyjne metody elektrostymulacji w logopedii”
 • Szkolenie: „Niemowlak u logopedy. Opieka logopedyczna nad niemowlęciem”
 • Szkolenie: „Niemowlak u logopedy II Miobobo – ocena skróconego wędzidełka podjęzykowego u niemowląt”
 • Szkolenie: „Od jedzenia, połykania, oddychania… do mówienia. Rola funkcji pokarmowych dla rozwoju mowy
 • Szkolenie: „Nie patrzy, nie słucha, nie mówi. Od czego zacząć? Diagnoza i trening bazowych umiejętności komunikacyjnych”
 • Szkolenie: „ Autorska metoda rotacyzmów i pararotacyzmów”
 • Szkolenie: ” Wspomaganie rozwoju dzieci ze specyficznymi problemami w nauce  – Szkolny Program Interwencyjny Sally Goddard Blythe oparty o integrację odruchów oraz ocenę neuromotorycznej gotowości do nauki testem przesiewowym INPP”
 • Szkolenie: „Nauka czytania – od sylaby do zdania”
 • Kurs: Komunikacja alternatywna i wspomagająca
 • Kurs: Terapeuta Karmienia
 • Kurs: Terapeuta orofarcjalny
 • Warsztaty: Zajęcia rozwijające komunikowanie się – PCS i inne rodzaje komunikacji alternatywnej
 • Warsztaty: Higiena i emisja głosu
 • Warsztaty: Wczesna diagnoza i terapia zaburzeń autystycznych (metoda krakowska)
 • Warsztaty: Programowanie języka dla dzieci z zaburzeniami komunikacji (niesłyszących, autystycznych, z afazją) (metoda krakowska)
 • Warsztaty: Stymulacja mechanizmów lewopółkulowych – usprawnianie pracy lewej półkuli mózgu (metoda krakowska)
 • Warsztaty: Logorytmika
 • Warsztaty: Terapia dziecka z wada słuchu z wykorzystaniem elementów metody werbo – tonalnej.
 • Warsztaty: Zastosowanie ustno – twarzowej terapii regulacyjnej u dzieci z nieprawidłowym napięciem mięśniowym.
 • Szkolenie: Plastrowanie statyczne i dynamiczne – kinesiotaping medyczny
 • Szkolenie: Formy stymulacji prawidłowego rozwoju mowy u dzieci z deficytami.
 • Szkolenie: Symultaniczno – sekwencyjna nauka czytania, jako zapobieganie dysleksji oraz stymulowanie rozwoju dziecka (metoda krakowska)
 • Konferencja: Terapia dziecka z autyzmem – podejście behawioralne.
 • Konferencja: Interdyscyplinarna rehabilitacja dzieci z wada słuchu w wieku od 0 do 3 roku życia.
Kontakt

Gabinet Diagnozy i Terapii Logopedycznej

Katarzyna Konieczna

ul. Sieradzka 8, Wieluń

tel. 791 620 030

gabinet@logopedasieradzka8.pl